CS | EN

Fraktografické pracoviště

Katedra materiálů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obrázky lomů

Perspektivní obor

Fraktografická analýza je zcela zásadním a v řadě případů nenahraditelným zdrojem poznání o procesech porušování probíhajících ve zkušebních tělesech či konstrukčních dílcích. Je zřejmé, že jak vývoj nových materiálů a technologií, tak i průmyslová výroba se bez této metody ani v budoucnosti neobejdou.

Úspěšné diplomové i disertační práce

Fraktografické pracoviště se stalo nedílnou součástí pedagogické činnosti katedry. Jedná se především o experimentální zajišťování studentských prací v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, doposud bylo vypracováno více než 70 diplomových a 20 disertačních prací. Přínos fraktografie a řádkovací elektronové mikroskopie pro kvalitu těchto prací dokumentuje i skutečnost, že řada „diplomek“ našich studentů byla oceněna Českou nukleární společností (např. v roce 2009 M. Négyesi, v roce 2013 J. Štefan nebo v roce 2015 A. Janča). Oceněny byly i disertační práce Ing. M. Négyesiho, Ph.D. (Cena rektora ČVUT II. stupně za rok 2013) a disertační práce Ing. M. Kadlece, Ph.D. (Cena prof. Jaapa Schijveho za rok 2015, kterou uděluje International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity za nejlepší disertační práci na světě v oboru letectví).

Kde studovat

Fraktografické pracoviště se významně podílí na výuce zaměření Fyzikální inženýrství materiálů (např. v předmětech Fraktografie a mikroanalýza, Únava materiálů a Analýza poruch). Podrobnosti o studiu lze nalézt na domovských stránkách katedry.