CS | EN

Fraktografické pracoviště

Katedra materiálů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obrázky lomů

Tým fraktografického pracoviště

Pracovníci pracoviště

Vedoucí

Jan Siegl

Členové

Jan Adámek
Jaroslav Čech
Petr Haušild
Ondřej Kovářík