CS | EN

Fraktografické pracoviště

Katedra materiálů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obrázky lomů

Fraktografický atlas

Horká trhlina 1
Interkrystalická dekoheze
Interkrystalická dekohoze 1
Interkrystalická dekohoze 2
Interkrystalická dekohoze 3
Interkrystalická dekohoze 4
Štěpný lom
Štěpný lom 1
Štěpný lom 2
Štěpný lom 3
Štěpný lom 4
Tvárný lom
Tvárný lom 1
Tvárný lom 2
Tvárný lom 3
Tvárný lom 4
Smíšený lom
Smíšený lom 1
Smíšený lom 2
Smíšený lom 3
Smíšený lom 4
Creep
Creep 1
Creep 2
Creep 3
Creep 4
Únava
Únava 1
Únava 2
Únava 3
Únava 4
Korozní praskání
Korozní praskání 1
Korozní praskání 2
Korozní praskání 3
Korozní praskání 4
Horké trhliny
Horká trhlina 2
Horká trhlina 3

Autoři snímků: Petr Haušild a Jan Siegl