CS | EN

Fraktografické pracoviště

Katedra materiálů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obrázky lomů

Spolupráce s průmyslem

AERO Vodochody, a.s.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.
LET Kunovice
Skupina ČEZ, a.s.
ČZ a.s. divize Turbo
TEDIKO, s.r.o.
UJP PRAHA a.s.
ÚJV Řež, a.s.
Doosan Škoda Power s.r.o.
Siemens, s.r.o.
JRC Petten Nizozemsko
Électricité de France