CS | EN

Fraktografické pracoviště

Katedra materiálů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obrázky lomů

Mikroskopy

JEOL JSM-IT500HR

JEOL JSM-IT500HR

JEOL JSM-5510LV

JEOL JSM-5510LV

JEOL JSM-840A

JEOL JSM-840A

Další laboratoře a vybavení

Více o přístrojovém vybavení na stránkách katedry.