CS | EN

Fraktografické pracoviště

Katedra materiálů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obrázky lomů

Fraktografické pracoviště katedry materiálů je vědecko-pedagogické pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Bylo založeno v roce 1973 prof. Ing. Ivanem Nedbalem, CSc.

V současné době je práce fraktografického pracoviště zaměřena na následující činnosti: